MEMORANDUM HORECA KNOKKE-HEIST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Beste,

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Tijd voor onze bewindsvoerders niet alleen stemmen te ronselen maar ook om hun verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de bevolking.
De horeca vormt een belangrijke economische identiteit in onze badstad. Wij ervaren dat wij te weinig gehoor krijgen bij de gemeentelijke overheid en willen daar verandering in brengen.
Naast het memorandum van Horeca Vlaanderen dat naar alle politieke partijen zal gestuurd worden willen wij onze specifieke eisen op tafel leggen :

 1. Grote Polyvalente zaal voor concerten, beurzen, evenementen, congressen:
  Wij missen een grote zaal voor allerhande evenementen; de tenten die op het strand worden opgezet veroorzaken hinder (zicht, lawaai) en zijn maar tijdelijk. Het excuus “Er zijn niet genoeg hotels “ is belachelijk. Wij zijn nog steeds in de top 5 in Vlaanderen en met de hotels die er zullen bijkomen gaan wij weer naar 1000 kamers.
 2. Duidelijk en goed gecommuniceerd terrassenbeleid
  Veel collega’s zijn onvoldoende voorgelicht over voorschriften inzake terrassen; een mailing naar alle horeca zaken zou handig zijn.
 3. Handhaving huidige reglementering strandbars
  De modus vivendi die in het leven geroepen is vinden wij positief; hopelijk wordt zit verder gerespecteerd. Sommige strandbars zijn aan het evolueren naar halve discotheken en brengen niet het juiste publiek naar onze badstad.
 4. Bewegwijzering hotel laten vernieuwen door bevoegde instanties
  De gele bordjes zijn verouderd; sommige hotels bestaan niet meer, andere zijn verkeerd geschreven; tijd voor een nieuw kleedje.
 5. Steun in gemeentelijke publicaties om restaurantboekingen te respecteren
  Wij zijn verontwaardigd over het gebrek van fair-play van mensen die reserveren en die niet komen opdagen. Dit wordt een echte plaag. Een steuntje vanuit het gemeentebestuur zou van harte welkom zijn.
 6. Preferentieel tarief voor groene horeca afvalzakken
  De afval vormt een groot budget bij de horeca zaken alhoewel er meer en meer gesorteerd wordt.
  Een korting voor de groene horecazakken zou moeten mogelijk zijn.
 7. Bloemencorso gesponsord en getrokken door SUV’s
  Het bloemencorso was vroeger het grote evenement om het seizoen af te sluiten en werd wegens budgettaire redenen geschrapt.
  De SUV- wagens zijn in de lift en het zou een idee zijn om die de praalwagens te sponsoren en die voor te trekken in plaats van tractors.
 8. Kook eet evenement organiseren
  Knokke-Heist is telt het meest sterren aan het horeca firmament! Dat moeten wij benutten en een evenement op touw zetten zoals kookeet in Brugge. Wij zouden bijvoorbeeld een tent van een evenement kunnen gebruiken en het de week voor- of nadien kunnen laten doorgaan.
 9. Franstalige toeristen voelen zich soms niet meer welkom.
  Groot ongenoegen bij onze leden tijdens de laatste Algemene Vergadering. Onze trouwe Franstalige klanten voelen zich buitengekeken door de gemeentelijke diensten. Alle berichtgeving dient in de vier talen te gebeuren.
 10. Netheid ook in de kleinere deelgemeenten
  Sommige kleinere deelgemeenten zoals Duinbergen klagen over de algemene netheid. Vooral de pleinen die het meest last hebben van de wind staan er niet netjes bij.