Beste Collega’s,

Vanwege het bestuur wens ik jullie een allerbeste jaar 2019 toe met een ijzersterkte gezondheid om een massa klanten te kunnen verwennen.
De Kerstvakantie was bij de meeste leden een succes. Laten wij hopen dat deze trend zich in de komende maanden voortzet.
Uw beroepsvereniging blijft zich inspannen om jullie belangen tot op het bot te verdedigen. Dit zijn onze recente acties :

1. GKS : al wie over een witte kassa beschikt kan een korting krijgen van €500 per kwartaal voor 5 werknemer en €800 als het gaat over werknemers die jonger dan 25 jaar zijn.
De vereiste is wel dat ALLE werknemers van uw zaak begin- en eindduur registreren in het GKS-systeem.
Wij willen af van deze verplichte registratie en hopen nog voor de verkiezingen een doorbraak te forceren.
Pour la petite histoire : de GKS heeft in drie jaar al meer dan 1 miljard Euro aan de staatskas opgebracht; hoogtijd voor wat return.
Wij eisen daarom RSZ gratis voor de eerste werknemer, RSZ korting voor alle werknemers, RSZ korting voor de werkende zaakvoerder.

2. Vlaanderen wordt via controles systematisch leeggemolken door de overheidsdiensten. Wij eisen dat de controles evenredig gebeuren ten opzichte van onze collega’s ten zuiden van de taalgrens.

3. Hoteliers let op! Vanaf 2020 moeten alle kamerdeuren die op de gang van het hotel uitgeven voorzien zijn van een automatische deurpomp. Horeca Vlaanderen zal met leveranciers onderhandelen om voor jullie de beste prijs te bekomen.

4. Wij blijven streven om de deloyale concurrentie te bestrijden; sportlokalen, parochiale centra, scholen die maaltijden geven moeten aan dezelfde regels onderworpen worden als wij vakmensen; ook op Europees gebied willen wij een harmonie qua loonkosten en BTW.