Beste Collega’s,

Vooreerst de allerbeste wensen van het Bestuur voor 2018. Goede zaken, hopelijk beter weer dan in 2017 en het allerbelangrijkste, een goede gezondheid om hard te kunnen werken!

Zoals U reeds via de pers vernomen heeft is onze afgevaardigd-bestuurder Danny Vanasche eind december ontslag genomen bij Horeca Vlaanderen om Unizo te gaan leiden.

Een groot verlies voor de horeca maar wij hopen tegen eind februari een nieuw algemeen directeur voor te stellen. Onze ondervoorzitter Kurt Neyrinck doet voorlopig het algemeen beleid.

Horeca heeft weer een overwinning bij : de gepensioneerden kunnen nu ook als flexi-jobbers ingeschreven worden.

De volgende stap is de zelfstandigen, daar wordt er in Brussel eveneens werk van gemaakt.

Een prioriteit in 2018 is ook het forfaitair bedrag van de Bedrijfsvoorheffing naar omlaag te halen zodat onze extra’s onmiddellijk meer overhouden.

2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Vele gemeenten hebben reeds een horeca coach; in Knokke-Heist is de Horeca blijkbaar niet belangrijk genoeg.

Wij hebben project van memorandum die U hier op de site kunt lezen. Uw inbreng is meer dan van harte welkom. Wel zullen dan net voor de Paasvakantie ons memorandum aan de Gemeenteraadsleden presenteren met een Paasei en een strikje!

Namens het bestuur,

Christophe Deklerck
Voorzitter