HORECA NIEUWS – OKTOBER 2017

Beste Collega’s,

Ziehier het belangrijkste horeca nieuws van de afgelopen maand :

1 Regel van minder €25000 voor de kassa :

De auditeur van de Raad van State heeft een negatief advies gegeven. Het ziet ernaar uit dat Horeca deze zaak zal verliezen en dat de regel van de €25000 behouden zal blijven.

Naast de starters en de zaken die een GKS kaart hebben aangevraagd zullen nu ook alle andere horecazaken gecontroleerd worden om na te gaan of men al dan niet kassa plichtig is.

Ook pop-up restaurants en food trucks zullen gecontroleerd worden.

2. flexi-jobs :

Naast de vraag om gepensioneerden proberen wij ook flexi-jobs in te voeren voor zelfstandigen.

3. Sociaal akkoord :

Er is nog geen sociaal akkoord binnen ons paritair comité 302. Wij konden al een belangrijke zege behalen door als enige sector 0.5% loonstijging te bekomen in plaats van 1.1% in de andere sectoren.

Het probleem ligt nu bij onze collega’s van Comeos (dit zijn de grote spelers zoals Mc Donalds, Lunch Garden, Quick, ….) die meer zeggenschap binnen het Sociaal Waarborgfonds eisen en de onderhandelingen blokkeert.

4. Booking.com en andere OTA :

De loi Macron zal hier ook van toepassing worden. De hegemonie van de OTA’s zal aan banden gelegd worden. Er is al een akkoord in de interkabinettaire werkgroep; nu moet het ontwerp nog naar de Raad van State en de regering alvorens goedgekeurd te worden.

5. bijverdiensten in de horeca a rato van €500 per maand onbelast :

Daar zijn 3 voorwaarden aan verbonden :

  • Via een erkend platform (deeleconomie) (voor horeca: Ubereats, Flavr, Menu Next Door)
  • Via occasionele diensten tussen burgers: het moet gaan om een natuurlijke persoon die al minstens een 4/5de tewerkstelling heeft en het kan enkel gaan om bepaalde werkzaamheden in de wet vastgelegd, vb. gezinsondersteunende diensten, vb. iemand die komt koken.
  • Via occasioneel meehelpen in het verenigingswerk. Ook hier zijn de taken die mogen uitgevoerd worden in de wet bepaald en bijvoorbeeld komen meehelpen in de cafetaria zal niet toegelaten zijn.

Het is een ontwerp van wettekst. De tekst moet nog voorgelegd worden aan de NAR, het ABC en de HRZKMO

6. Ledenaantal :

Het aantal leden is voor het eerst boven de 6000

Namens het bestuur,

Christophe Deklerck

Voorzitter